Hoteleri-Turizëm: Kuzhinjerë

Nëse jeni të pasionuar për artin e gatimit, atëherë karriera si kuzhinier mund të jetë e përshtatëshme për ju!

"Premium Group Albania në ofertat e veta të punësimit preferon specialistë kuzhine me kualifikime serioze
dhe të njohura sipas legjislacionit në fuqi në shtetet respektive dhe në Shqipëri!".
Një diplomë apo dëshmi kualifikimi në Menaxhimin e Mikpritjes apo Kulinari është tërheqëse për ata që duan të kenë një karrierë të suksesshme në fushën e Hoteleri-Turizmit.
Të interesuarit shpesh ndjekin shkolla profesionale qe ofrojne diploma bachelor ose kurse praktike për të pasur një CV dhe bekgraund solid në aftësi të ndryshme të nevojshme për një karrierë të qëndrueshme në menaxhimin e kuzhinave si kryekuzhinjerë, ose kuzhinjerë dhe ndihmës-kuzhinjerë nëpër hotele, resorte dhe restaurante.
Kuzhinjerët punojnë në një sërë mjedisesh për të gatuar, përgatitur dhe paraqitur bukur pjatën e ushqimit.
Ju mund të punoni në restorante, bare, restorante hotelesh, anije udhëtimi, forca të armatosura dhe në furnizim me katering.
Përgjegjësitë dhe titujt e punës mund të ndryshojnë në varësi të rolit tuaj të veçantë, llojit të kuzhinës që prodhoni dhe natyrës se ku punoni
hjgjhgkljhl
guzhinjer

Kërkohen kuzhinjrerë të certifikuar

Fusha e mikpritjes përfshin mundësi punësimi duke filluar nga hotelet e mëdha, resortet dhe kazino.Shumica e njerëzve që punojnë në këtë fushë kanë diploma në menaxhimin e mikpritjes ose certifikata kursesh per kuzhinjer.

Diplomat ose certifikatat e kualifikimit janë te nevojshme për të patur një karrierë.
Përvoja dhe aftësitë mund t'u japin mundësi të mira për pozita dhe paga.
hjgjhgkljhl
Hotel Dubrovnik

Hoteleri-Turizëm në Kroaci

Pozicionet: Banakier, Kuzhinjer, Kamarier bar dhe restorant, Recepsion, Sanitare
Ofrohet:
  • Kontratë pune 6-mujore e në vazhdim
  • Akomodimi
  • Pagesë e kënaqëshme dhe sipas llojit të kontratës së punësimit nga ofruesi
Kërkohet:Eksperiencë pune, diplome ose certifikate kualifikimi,
Njohuri të gjuhës anglese në nivel mesatar.
hjgjhgkljhl
Hotel Dubrovnik

Hoteleri-Turizëm në Tiranë, Durrës e Vlorë

Pozicionet: Banakier, Kuzhinjer, Kamarier bar dhe restorant, Recepsion, Sanitare
Ofrohet:
  • Kontratë pune 6-mujore e në vazhdim
  • Akomodimi
  • Pagesë e kënaqëshme dhe sipas llojit të kontratës së punësimit nga ofruesi
Kërkohet:Eksperiencë pune, diplome ose certifikate kualifikimi,
Njohuri të gjuhës anglese në nivel mesatar.
hjgjhgkljhl
Cyprus

Hoteleri-Turizëm në Qipro

Pozicionet: Banakier, Kuzhinjer, Kamarier bar dhe restorant, Recepsion, Sanitare
Ofrohet:
  • Kontratë pune 6-mujore e në vazhdim
  • Akomodimi
  • Pagesë e kënaqëshme dhe sipas llojit të kontratës së punësimit nga ofruesi
Kërkohet:Eksperiencë pune, diplome ose certifikate kualifikimi,
Njohuri të gjuhës anglese në nivel mesatar.

Përshkrimi i punës së kuzhinjerit

Hotele dhe Resorte në Kroaci

Shqip