Oferta Punësimi

Gamë e gjerë mundësish punësimi, brenda dhe jashtë Shqipërisë,

"Ne ju ndihmojmë të gjeni një punë shpejt dhe lehtë!".

Punësim jashtë Shqipërisë

Punësim brenda Shqipërisë

1 / 2
Agjensia "Premium Group Albania", prej vitesh në bashkëpunim me firma ndërtimi prestigjoze gjermane, ka bërë të mundur përmes ndërmjetësimit punësimin e një numri të konsiderueshëm punëtorësh specialistë të fushës së ndërtimit. Kohët e fundit ka arritur edhe nje marrëveshje te re për punësimin e punonjësve specialistë ndërtimi ne objektin që tregohet në fotot.

Të interesuarit të komunikojnë ne numurin e telefonit te agjencisë ose ne email me poshte, per tu njohur me kriteret dhe filluar procedurat e ndërmjetësimit me kompaninë ndërtuese gjermane

Ne ofrojme një gamë të gjerë mundesish të punesimit brenda dhe jashtë Shqipërisë, sipas politikave tona të brendshme, në përputhje me ligjet, në marrëveshje mes paleve dhe sipas përparsive të kërkesës së tregut të punës.

Punësojmë dhe ofrojmë punë:

 • Shërbime në famijle (elekticist, hidraulik etj.)
 • Formim profesional (hoteleri, turizem)
 • Oferta punësimi jashtë shtetit
 • Regjstrim punëmarrje dhe punëdhënie
Agjencia prezanton në tregun e ri të turizmit dhe punësimit nje politikë të re me afrim të këndshëm.

Agjencia në linjën e ekzekutimit të aktiviteteve të veta synon në arritjen e sfidave operuese, praktikave dhe shtrirjen e alternativave të turizmit, nxitjen dhe zhvillimin e politikave të punësimit legal brenda dhe jashtë Shqipërisë, duke prezantuar dhe ofruar një shërbim të sigurt dhe të pranueshëm.

Adresa:

ETC (European Trade Center). Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë
 • Tel: +355 69 297 3545
 • Email: punesimi@premiumgroup-al.com

Kërkoj punë

  Ofroj punë

   Shqip