Rreth nesh

Agjenci punësimi dhe turizmi
ETC-PGA Office
Pse PREMIUM GROUP?

Agjencia prezanton ne tregun e ri te turizmit dhe punesimit nje politike te re me afrim te kendshem.

Agjencia ne linjen e ekzekutimit te aktiviteteve te veta synon ne arritjen e sfidave operuese ,praktikave dhe shtrirjen e alternativave te turizmit, nxitjen dhe zhvillimin e politikave te punesimit legal brenda dhe jashte Shqiperise, duke prezantuar dhe ofruar nje sherbim te sigurt dhe te pranueshem.

"PREMIUM GROUP" perbehet nga nje staf me eksperience dhe kualifikm te larte ne fushat ku shtrin aktivitetin e saj.
Zyra qendrore dhe deget e saj operojne ne partineritet te plote me aktoret vendas dhe të huaj ne fushën e interesit.
Gjate ketyre viteve aktiviteti, rezultatet e marra nga ofertat turistike te prezantuara publikut te gjere, si dhe marreveshjet e bashkepunimit te firmosura per punesimin ne nivel lokal,kombetare nderkombetar filluan e nxiten promovimin e metejshem te alternativave te reja duke krijuar nje platforme te besueshme, ngacmuese dhe terheqese.

Objektivi ynë !

T’ju ndihmojmë të gjeni një punë shpejt dhe lehtë.
Ne ofrojme një gamë të gjerë mundesish të punesimit brenda dhe jashtë Shqipërisë, sipas politikave tona të brendshme, në përputhje me ligjet, në marrëveshje mes paleve dhe sipas përparsive të kërkesës së tregut të punës.

Orari i punës:

  • 8pd - 4mb

Maksi Gërbi

Administrator

+355 69 297 3545


Erida Marini

Asistente ekzekutive


Shqip