Shërbime

Shërbime të specializuara shtëpiake

Agjencia shqyrton raportet kontraktuese ndermjet punedhenesit dhe punemarresit duke i kushtuar vemendje te drejtave te individit dhe marreveshjeve kolektive. Agjencia ka si kriter baze sigurimin e mbledhjes se informacionit te duhur nga punedhenesi dhe punekerkuesi per te ofruar nje kontrate partneriteti te kenaqshme. Agjencia ka nje ekip te kualifikuar profesionistesh per sherbime te specializuara shtepiake si Kujdestare Femijesh, Kuzhiniere, Pastrim, Teknike Televizoresh, Hidraulike, Murator, Teknike Ndertimi, Teknike Telefoni, Elektricist dhe sherbime te tjera.
Shqip